Hvilke ansvar har arvingerne ved hussalg i denne sag?

Spørgsmål

05.08.2013

Hus sælges mens sælger stadig er i live men dog pga demends er under værge. Der udarbejdes tilstandsrapport og basic ejerskifteforsikring foreligger, dog omfatter denne forsikring ikke slaggerskader, selvom det er vurderet at der er slagger under huset. Sælger dør efter husetsalget er sket. Kan arvinger blive ansvarlige for evt slaggerskader eller andre fejl og mangler ved huset, ikke omfattet af ejerskifteforsikringen, 5-10-20 år efter salget dvs ved at dodsboet evt genåbnes?

Svar

I en sag som denne, hvor huset blev solgt af afdøde (og ikke dødsboet), har et krav fra køberne ingen konsekvens for arvingerne, når blot boet er afsluttet, eller fristen for at gøre fordringer gældende i boet er udløbet.

Hvis boet ikke er afsluttet, og fristen for at gøre fordringer gældende ikke er udløbet, har køberne stadig mulighed for at anmelde et krav i dødsboet med den virkning, at arven bliver tilsvarende mindre - forudsat at kravet er berettiget. Det er derfor meget vigtigt at forholde sig til, om køberne overhovedet har et berettiget krav.

Du nævner, at der blev udarbejdet tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud. Dette medfører, at køberne som udgangspunkt ikke kan gøre mangelindsigelser gældende. Det er uden betydning, om ejerskifteforsikring ikke dækker den pågældende skade. Køberne kan i sådan en situation alene gøre mangelindsigelser gældende, hvis sælgeren har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt i forbindelse med salget, dvs. hvis afdøde har været eller burde have været klar over manglen, men har undladt at oplyse køberne herom.

I den foreliggende situation har jeg en formodning om, at afdøde hverken vidste eller burde vide, at der var en mangel, hvilket har den virkning, at køberne slet ikke har et berettiget mangelkrav. Allerede af den grund skal arvingerne ikke være bange for, at køberne rejser et krav.

Er du ikke bekendt status for bobehandlingen eller afdødes kendskab til manglen, vil jeg anbefale, at du kontakter en advokat, der kan vejlede dig og vurdere sagen for dig.Med venlig hilsen/Kind regards

Henrik Palmkvist, advokat
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål