Lovpligtigt/obligatorisk med tilstandsrapport og elinstallationsrapport?

Spørgsmål

05.08.2013


Vi er ved at sælge sommerhus og er i den forbindelse kommet i tvivl om hvorvidt det er lovpligtigt/obligatorisk med tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

Svar


Kære spørger

Der er ikke pligt til at udarbejde tilstandsrapport og elinstallationsrapport ved salg af fast ejendom, herunder også sommerhus. I bestemmer derfor selv, om I vil lade rapporterne udarbejde.

Medmindre der er tale om salg internt i familien eller en anden situation, der kan begrunde en undladelse, vil jeg klart anbefale, at I får udarbejdet de nævnte rapporter samt indhentet tilbud på ejerskifteforsikring. I så fald kan I nemlig i meget stort omfang fraskrive jer ansvaret for eventuelle mangler ved ejendommen. Det kan derfor være gode penge at give ud.

For god ordens skyld skal jeg bemærke, at man som sælger naturligvis ikke kan fraskrive sig ansvaret for mangler, som man var eller burde være bekendt med. I har derfor over for en køber pligt til at oplyse om sådanne eventuelle forhold.

Undlader I at udarbejde de nævnte rapporter, vil I være ansvarlige for eventuelle mangler efter dansk rets almindelige regler. Det betyder som udgangspunkt, at et eventuelt mangelansvar først bortfalder/forældes endeligt 10 år efter salget. I kan således i 10 år efter salget risikere at blive mødt med et mangelkrav fra køberen.


Med venlig hilsen/Kind regards

Henrik Palmkvist, advokat
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål