Olietanke

Spørgsmål

05.08.2013


Hej. Vi købte i december et hus hvor de var to nedgravede olietanke. Begge tanke var sløjfet stod der i bbr og dette gav derfor ikke anledning til bekymring. Da vi nogle måneder senere fjerne nogle planter i et bed finder vi påfyldningsstud og udluftningsrør til den ene olietank. Vi får en fagmand til at undersøge forholdene og det viser sig nu at ingen af de to tanke er sløjfet. Tankene skulle ifølge sælger være sløjfet i år 1985 hvilket også var deb lovmæssige tidsfrist, da den ene tank er helt tilbage fra år 1965. Vi kontakter straks vores advokat fra hushandlen som siger at sælger skal betale for at sløjfe tankene eftersom han er eneste tidligere ejer af huset og har solgt huset under falske forudsætninger. Sælger går med til at sløjfe tankene på hans regning. Da et firma er ude for at sløjfe tankene viser det sig at der er olie tilbage i dem begge to og nu er vi selvfølgelig bange for om der kan være tale om en forurening. Vores advokat siger at vi ikl kan kræve hverken at få en olieboring eller få tankene fjernet og ej heller at søge erstatningskrav (da vi aldrig ville have købt huset hvis vi vidste at tankene var ulovlige) - kan dette virkelig passe og kan i fortælle mig hvem der vil komme til at hæfte for forurening? Mange tak.

SvarKære spørger

Jeg er enig i, at I på det foreliggende grundlag alene af sælgeren kan kræve betaling for sløjfning af olietankene, dvs. tømning og afblænding. Som jeg forstår, har I købt ejendommen i forventning om, at tankene var sløjfet ved afblænding. I kan derfor alene kræve denne tilstand opfyldt.

I kan heller ikke kræve betaling for en olieboring/forureningsundersøgelse. En sådan udgift må I selv betale. Skulle det dog vise sig, at der er en forurening, vil jeg imidlertid på baggrund af de foreliggende oplysninger mene, at der er grundlag for at rette et krav mod sælgeren. Kravets størrelse vil afhænge af forureningens omfang. Endvidere finder jeg det sandsynligt, at I af sælger kan få erstattet de omkostninger, der er medgået til at konstatere forureningen.

Jeg vil anbefale jer at få undersøgt, om der er en forurening og i givet fald kontakte en advokat, der kan vurdere jeres sag og muligheder.


Med venlig hilsen/Kind regards

Henrik Palmkvist, advokat
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål