Fugtproblemer

Spørgsmål

05.08.2013

Hej. Vi har et rækkehus, hvor vi har store fugtproblemer, især i gavlen. Ved 5 års gennemgang, blev der fundet byggesjusk og foretaget fugtmåling. Noget af fugten skyldes, at undertaget ikke var lagt rigtigt. Der kunne løbe vand ned i ydermur/hulmur. Ligeledes er der fuger, der er porøse. Det viser sig også, at puds/maling ikke vil holde ved. Bygherre forsøger nu at udbedre fejlen, og der skal males påny. Det drejer sig om omfattende reparation af ydermur. Spørgsmålet lyder: Hvordan er garantien fremover?. Slutter den her, eller bliver garantien yderligere forlænget.?
På forhånd tak.

Svar

Det fremgår af garantidokumentet, hvor længe garantien gælder. Det almindelige er, at garantien ophører 5 år efter byggeriets aflevering. Garantien gælder dog ud over 5-årsperioden, hvis der af den garantibegunstigede fremsættes mangelkrav inden dens ophør. I så fald er garantien gældende, indtil manglerne er afhjulpet.

Garantibeløbet fremgår ligeledes af garantidokumentet. Det almindelige er, at garantibeløbet udgør 15% af entreprisesummen frem til aflevering, 10% fra aflevering til 1-års eftersyn og herefter 2%.

Da jeg ikke er bekendt med de konkrete omstændigheder, herunder aftalegrundlaget for entreprisen, kan jeg desværre ikke oplyse, om I kan støtte ret på en eventuel stillet garanti. Det vil være muligt, hvis garantien er udstedt til jer, eller hvis den, til hvem den er udstedt, har transporteret garantien til jer. Hvis I ikke skulle være bekendt hermed, vil jeg anbefale jer at undersøge det nærmere.

Med venlig hilsen/Kind regards

Henrik Palmkvist, advokat
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål