Evt. nedrivning

Spørgsmål

15.08.2013


Jeg skal sælge mit hus. Jeg har en køber og vi har underskrevet en betinget købsaftale, da køber ønsker at rive huset ned og bygge en etageejendom på grunden. salget bliver en realitet hvis køber kan få finansieret sit projekt. Er det, i dette tilfælde, nødvendigt med et Energimærke? Jeg er opmærksom på at hvis jeg sælger ejendommen som byggeprojekt, kan jeg risikere at blive beskattet af forskellen mellem hvad jeg har betalt for ejendommen og hvad jeg får for den (med fradrag for vedligehold etc.) Jeg købte ejendommen i 1990 og sælger da jeg skal flytte til Gilleleje.

Svar


Kære spørger

Udgangspunktet for reglerne om beskyttelse af forbrugeren ved omsætning af fast ejendom er, at sælger har det normale ansvar efter dansk ret (10 år fra aftaletidspunktet), hvis sælger eller køber har brugt eller skal bruge ejendommen til beboelse, - og sælger ikke giver køber tilstandsrapport og energimærke m.m..

Konkret vil det ikke være fornuftigt, at sælger afholder omkostninger til indhentelse af diverse erklæringer/rapporter, og køber har heller ikke noget at bruge informationerne til, når ejendommen erhverves med henblik på nedrivning.

I den beskrevne situation foreslår jeg derfor, at der etableres en skriftlig aftale, som præciserer baggrunden for at der ikke indhentes rapporter.

Sælger er som anført i princippet ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, men har jo netop i den konkrete aftale klargjort, hvad årsagen er til, at rapportmaterialet ikke er indhentet.

Køber vil med den tilstrækkeligt klare formulering af aftalen ikke efterfølgende kunne rejse et krav om mangler ved bygningen.

Det vil være en god ide, at bede en boligadvokat om at udarbejde en sådan aftale for at sikre, at aftalen bliver tilstrækkelig klar.Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål