Må køber udbedre fejlene?

Spørgsmål

22.08.2013Ved vurderingen af min andelslejlighed er der opdaget ulovlige loftsplader samt elinstallationer. Køberen vil gerne selv udbedre de ting. Må jeg sælge lejligheden med de ulovlige ting og lade køberen ordne det imod en lavere pris?

Svar


Kære spørger

Ja, det må du godt.

Jeg vil anbefale dig, at det eksplicit anføres i overdragelsesaftalen, at der er givet et nedslag i købesummen som følge af de ulovlige forhold/mangler, og at køber som følge heraf ikke kan påberåbe sig mangler ved de pågældende forhold. Størrelsen af nedslaget i købesummen skal anføres. Ligeledes skal samtlige ulovligheder/mangler beskrives.

Herved kan du dokumentere din og købers aftale, hvilket sikrer dig mod, at køberen senere kan opnå kompensation vedrørende de forhold, som I har indgået aftale om.

Med venlig hilsen/Kind regards

Henrik Palmkvist, advokat
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål