Brænde på refusionsopgørelse?

Spørgsmål

06.09.2013


Skal brænde (træ) med på refusionsopgørelse i forbindelse med hussalg, når brænde er en primær opvarmningskilde på ejendommen?

Svar


Kære spørger

Almindeligvis aftales det, at køber overtager det på ejendommen værende brænde, og at værdien heraf medtages på refusionsopgørelsen i sælgers favør. En sådan aftale kan være mundtlig eller måske endda være indskrevet i købsaftalen eller et tillæg hertil.

Overtagelse af brænde er som udgangspunkt ikke omfattet af ejendomsoverdragelsen. Er der ikke indgået nogen aftale om overtagelse af brændet, og afviser køberen efter påkrav at betale herfor, må man som sælger være nødsaget til at medtage brændet. Jeg vil mene, at man som sælger skal reagere/gøre indsigelse hurtigt, idet der ellers kan være risiko for, at man fortaber retten til at medtage brændet.

Nægter køberen at udlevere brændet, kan det som sælger blive vanskeligt og dyrt at gennemtvinge sit krav, og både anstrengelser og omkostninger herved vil formentlig ikke stå mål med værdien af brændet.


Med venlig hilsen/Kind regards

Henrik Palmkvist, advokat
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål