Komfuret virker ikke på overtagelsesdagen

Spørgsmål

21.10.2013


Har lige købt hus og opdager efter nøgleoverdragelse, at komfur og termostatarmatur ikke virker. Vi kontakter næste dag advokat og mægler. Dette har nu ført til, at de tilbyder os 1500 kr, men det vil vi ikke acceptere da vi umuligt kan få komfur og armatur repareret for dette. Sælger har underskrevet standard dokument og har derved sagt at de er funktionsdygtige. Komfur og armatur er af ældre dato (1995) . Kan vi ikke forlange, at dette udbedres for sælgers regning?

Svar


Kære spørger

Svaret er, at de skal være funktionelle på overtagelsesdagen, og da I har reklameret straks, skal sælger erstatte, da der er tale om en garanti fra sælgers side.

Problemet er så, hvilket beløb skal han erstatte? Formentlig alene et beløb svarende til værdien af et komfur og termostat af samme alder som det, I har købt og altså ikke et nyt. Hvis sælger ikke betaler, kan I overveje en retssag, men det kan ikke tilrådes henset til beløbets størrelse. Søg nærmere rådgivning herom hos jeres advokat.

Med venlig hilsen

Jytte Holm-Larsen
København K

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål