To ideelle anparter

Spørgsmål

07.11.2013


Jeg bor i et hus med to ideelle anparter i Kbhs Kommune og min overbo har sat sin lejlighed til salg. Jeg har overvejet at byde på lejligheden og så evt lave værelsesudlejning, men har læst forskellige steder at man skal have særlig tilladelse til at lægge to anparter sammen, hvis de er over 130 kvm. tilsammen - det er tilfældet her. Kan man som udgangspunkt gå ud fra at det er lovligt at sammenlægge lejlighederne - eller kan man bede om en form for "forhåndsgodkendelse" fra kommunen om, at man vil kunne lægge lejlighederne sammen, før man evt. byder? Det skal siges, at huset indtil for ca. 20 år siden var et et-familieshus, hvis tidligere status betyder noget. Super service med gratis rådgivning, i øvrigt - på forhånd tak!

SvarKære spørger

De regler, du refererer til er Boligreguleringslovens regler om sammenlægning (nedlæggelse) af boliger i Kapitel VII, herunder § 46, stk. 2. Kommunerne kan give tilladelse til sammenlægning også selv om den nye lejlighed bliver mere end 130 kvm., og i Københavns Kommune er det faktisk ikke så sjældent, at det sker.

Jeg har været involveret i sager, hvor den nye lejlighed blev større end 180 kvm., men tilladelse vil bero på et konkret skøn efter ansøgning. Du kan næppe modtage forhåndsgodkendelse.

Det vil dog formentlig tælle den rigtige vej, at ejendommen tidligere har haft status som et-familieshus.

Hvis du vælger at købe din overbos lejlighed og bevare de 2 selvstændige boliger, skal du være opmærksom på, at du ikke selv kan bebo begge lejligheder, se § 47, stk. 1, og at lejligheden ikke uden samtykke fra kommunen må anvendes til udlejning til enkeltværelser, se § 47, stk. 2.


Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål