Ikke optegnet kloakrør

Spørgsmål

07.11.2013
Vi har fået problemer med rotter. I denne forbindelse har vi fået en TV inspektion af vores kloakrør. Der er fundet kloakrør i baghaven, som ikke er tegnet op hos kommunen og heller ikke eksisterer på nogen af tegninger vi har fået fra tideliger ejer. Det er disse rør som er i stykker.
Vi købte huset for 7 år siden og ejerskiftforsikringen er udløbet.

Skal tidligere ejer dække udgifter? Kan der søges erstatning for ikke at oplyse om disse kloaker?

Svar


Kære spørger

Der består ikke umiddelbart en pligt for den tidligere ejer til at dække udgifterne. Dette vil kræve, at I kan dokumentere/bevise, at den tidligere ejer var bevidst om rørenes eksistens og ringe tilstand, samt at de har undladt at oplyse jer herom. En sådan bevisbyrde er nærmest umulig at løfte.

Et mere realistisk scenarie for jer er at opnå et forholdsmæssigt afslag i den købesum, som I betalte for huset. Med forholdsmæssigt afslag skal forstås, at husets værdi med oplysning om kloakrørene ville have været lavere, og at det påhviler jeres sælger at betale jer en kompensation svarende til forskellen mellem førnævnte værdi og det, som I betalte for huset (købesummen).

Et krav på forholdsmæssigt afslag forudsætter navnlig, at jeres udgifter har en vis størrelse, ca. 5-8% af købesummen, samt at det kan bevises, at rørene var mangelfulde, da I købte huset.

I skal være opmærksomme på, at jeres krav over for sælger på et tidspunkt forældes. Der gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år. Jeg vil derfor anbefale jer, at igangsætte forfølgelsen af et eventuelt krav snarest muligt.


Med venlig hilsen/Kind regards

Henrik Palmkvist, advokat
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål