En ud af tre vil sælge

Spørgsmål

18.12.2013


Vi er tre, der ejer et hus - 1/3 hver. En af de tre ønsker at sælge huset.

Hvorledes er der /er der ikke mulighed for, at det kan "presses igennem" såfremt de 2 andre modsætter sig?

Svar


Kære spørger

Efter praksis er det muligt at gennemtvinge et salg, selvom de andre ejere modsætter sig.

Inden der gribes til sådanne foranstaltninger, vil jeg anbefale, at du forsøger at sælge din anpart/andel til de øvrige ejere.

Kan I ikke opnå enighed, kan du med fogedrettens hjælp kræve huset solgt ved en auktion på tvangsauktionslignende vilkår. Det vil kræve, at samejet (over huset) fra din side er opsagt, og opsigelsesperioden er udløbet. Opsigelse skal ske med et varsel på 6 måneder.

Du kan med fordel allerede nu opsige samejet til ophør 6 måneder fra nu. Herefter kan du indlede forhandlinger med de øvrige ejere, og fører det ingen vegne, kan du anmode Fogedretten om bistand til salg af huset, når samejet er ophørt, dvs. når opsigelsesperioden er udløbet.

Da det er en proces, der kræver juridisk sagkundskab og praktisk erfaring, vil jeg anbefale, at du lader en advokat bistå dig i denne proces.

Med venlig hilsen/Kind regards

Henrik Palmkvist, advokat
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål