Skimmelsvamp

Spørgsmål

18.12.2013


Jeg har fornyligt solgt min ejerlejlighed og her nogle måneder senere kommer køber og siger at der er hul i et rør, under gulvet, på badeværelset. Dette betyder at der har løbet vand ned i kælderen og har lavet nogle skader nede i kælderen såsom skimmelsvamp.

Køber har fået af vide, af viceværten, at dette har stået på i et års tid og påstår så derfor at jeg har været bekendt med dette.

Jeg ved ikke hvor viceværten har denne viden fra, da det ikke er et problem jeg har været bekendt med, så jeg tror at det er et estimeret gæt, udfra hvilke skader det har lavet.

Som jeg skrev til køber, så er det ikke noget jeg har været bekendt med, for hvis jeg havde ville jeg selvfølgelig have fået gjort noget ved det da jeg for et år siden ikke havde planer om at sælge min lejlighed.

Køber vil gerne have at vi indgår et forlig af en art, men da jeg ikke er interesseret i det da jeg ikke mener at jeg har gjort noget forkert samt at jeg ikke var bekendt med problemet, vil jeg lige hører hvordan jeg skal forholde mig til situationen og hvad kan køber forlange af mig?

På forhånd tak.

Svar


Kære spørger

I situationen skal køber umiddelbart bevise, at du har kendt til skaden og undladt at oplyse om den - eller også skal skaden betragtes som så væsentlig af betydning(skadens omfang/brugsbetydning eller store økonomiske betydning), at du kan blive involveret i en delvis erstatningsbetaling - det der kaldes et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Du bør kontakte en boligadvokat for at få et helt konkret råd, så du ikke føler, at du er nødt til at betale for en skade du ikke har kendt til - og heller ikke kommer i en situation, hvor du siger nej til noget, der måske er en fornuftig forligsmæssig aftale.

Der kan ofte opstå en tvivl om hvem der skal bære ansvaret i sådanne sager - så en kontakt til boligadvokaten vil være det eneste rigtige råd at give.


Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål