Overdragelse af hus - omkostninger

Spørgsmål

21.01.2014


Hej,

Min samlever og jeg er gået hver til sit. Vi har en søn sammen på knap 4 år. Jeg vil gerne blive boende i vores fælles hus, hvis vi kan blive enige om en pris. Hvilke omkostninger kan jeg forvente hvis huset overdrages til mig? Og skal jeg selv stå for afholdelsen af disse?

Svar


Kære spørger,

Hvis huset skal overdrages til dig, vil der først og fremmest være nogle berigtigelsesomkostninger.

Berigtigelsesomkostninger omfatter særligt tinglysningsafgift til staten for tinglysning af skøde til dig. Tinglysningsafgiften udgør 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste hele antal hundreder) med tillæg af kr. 1.660. Ved en købesum på eksempelvis kr. 1.000.000, vil tinglysningsafgiften udgøre kr. 7.660. Derudover kan en del af berigtigelsesomkostningerne omfatte advokatomkostninger, eftersom du formentlig skal bruge en advokat til at berigtige handlen for dig, dvs. navnlig til udarbejdelse og tinglysning af skøde. Det varierer fra advokat til advokat, hvad honoraret for sådan bistand beløber sig til. Det vil formentlig ligge i omegnen af kr. 4.000-8.000 inkl. moms.

Udover berigtigelsesomkostningerne vil der være finansieringsomkostninger, medmindre du er i stand til at betale den aftalte købesum kontant.

Det er ikke muligt for mig at oplyse eller anslå, hvad finansieringsomkostningerne vil beløbe sig til. Det afhænger helt af, hvordan købesummen skal finansieres. Finansieringsomkostningerne vil typisk vedrøre gældsovertagelsesgebyr og stiftelsesprovision m.v. ved etablering af nye lån samt omkostninger til tinglysning af nyt pant i huset. Ofte indlægges sådanne omkostninger i hovedstolen ved etablering af et nyt lån, og dermed skal man som køber ikke have penge op ad lommen. Hvis du vil have en idé om finansieringsomkostningernes størrelse, er det nemmeste og billigste nok at kontakte din bankrådgiver for en snak herom.

Det kan frit aftales mellem din eksmand og dig, hvem der skal betale ovennævnte omkostninger. Almindeligvis afholder køber selv finansieringsomkostningerne. Lidt anderledes forholder det sig med berigtigelsesomkostningerne. Det, man oftest ser, er, at omkostningerne enten deles eller afholdes alene af køber.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål