Skjult revne i murværk

Spørgsmål

21.01.2014


Hej,

Jeg har solgt en sammelagt andelslejlighed i august og nu har køber opdaget en skjul revne i murværket omkring sammenlægningen. Revnen er skjult og jeg kendte ikke til revnen, da jeg ikke har stået for sammenlægningen, men også har købt de to lejligheder da de var slået sammen. Køber mener, at han har tre års reklamationsret på skjulte fejl og mangler. Er det korrekt? Hvis det er korrekt betyder det så, at køber i tre år kan gå og lede/finde fejl og mangler og sende regningen til mig? Køber fik et afslag på 350.000 ift. andelsvurderingen pga. lejlighedens stand. Der er ingen skriftlig aftale om hvilke forbedringer køber skal lave for de penge. Hvordan aftaler vi hvad der er rimeligt at de 350.000,- bliver brugt til? Og hvordan forholder jeg mig til at jeg ikke kendte til revnen?


Svar


Kære spørger,

I er nødt til at få afklaret problemets størrelse hurtigst muligt. Skaden er formentlig dækket af ejerforeningens forsikring, så det er bare om at få anmeldt skaden med det samme, så den hurtigst muligt kan blive udbedret.
I bør også hurtigst muligt informere køber om skadens indtræden, hvilket man som aftalepart har pligt til af loyalitetshensyn.

Skulle skaden mod forventning ikke være forsikringsdækket, vil I over for køber være ansvarlig for omkostningerne til udbedring af skaden. I vil naturligvis kunne kræve jeres udgifter refunderet af overboen, hvis han egentlig er skyld i skadens opståen, eller skaden skyldes forhold, der er omfattet af hans vedligeholdelsespligt.

Om køber har ret til at hæve købet, afhænger for det første af, om skaden vil være der på overtagelsesdagen, eller om I kan nå at udbedre den forinden. Hvis I kan nå at udbedre den, har køber ikke ret til at ophæve handlen.

Hvis skaden ikke er udbedret på overtagelsesdagen, vil købers ophævelsesret afhænge af skadens art og omfang samt tidshorisonten for afslutning af udbedringsarbejdet, herunder om købers mulighed for at benytte lejligheden uden væsentlig ulempe, indtil skaden er udbedret. Dette er en konkret vurdering, og efter som jeg ikke har nærmere oplysninger om skaden, kan jeg ikke give jer min vurdering. Skulle køber påberåbe sig ophævelse, vil jeg anbefale jer straks at kontakte en advokat.

Umiddelbart mener jeg ikke, at køber vil kunne gøre et erstatningskrav gældende over for jer, da I jo – som jeg forstår situationen – er uden skyld i vandskaden. Har skaden imidlertid sammenhæng med den tidligere vandskade, er der risiko for, at I kan blive erstatningsansvarlige som følge af, at I har undladt at oplyse om den tidligere vandskade. Det afhænger helt af de konkrete omstændigheder. Hvis I bliver mødet med et erstatningskrav, vil jeg anbefale jer straks at kontakte en advokat.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål