Ejerforening modsætter sig salg

Spørgsmål

28.01.2014


Hej,

Jeg har solgt min lejlighed, der er pr 14 januar underskrevet købsaftale.
Køber påtænker at leje denne ud til nært familiemedlem, en niece.
Nu modsætter ejerforeningen sig salget, da i vores vedtægter står at familiekøb skal være i ligelinje. Dog er der i bestyrelsen vilje til at hjælpe mig, da jeg flytter af helbredsmæssige årsager.
Hvordan kan der gives dispensation fra bestyrelsen siden, således at denne så at sige kan holde sin ryg fri?

Svar


Kære spørger,

Det er meget usædvanligt at en ejerforening modsætter sig udlejning.

Men i mange vedtægter kan man kun udleje tidsbegrænset efter lejelovens bestemmelser.

Hvis udlejning til familie i lige linje accepteres, kan der vel dispenseres når der er tale om en niece.

Jeg kan ikke se dette skulle volde særlige problemer. Det er dog op til bestyrelsen/generalforsamlingen at beslutte.

Med venlig hilsen,
Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål