Erstatning for mangler

Spørgsmål

28.01.2014


Hej,

Vi har været ejere af en ejerlejlighed på 4 sal. i ca. 5 år. i et etagebyggeri fra 30'erne. Væggen i det ene hjørne af lejligheden (hvor væggene er ud mod ejendommens yderside) bliver af og til kold og fugtig, og der dannes fugt eller kondens? Hvilket nu desværre har resulteret i skimmelsvamp.
Der er ikke umiddelbar mulighed for udluftning i det pågældende område, da den tidligere ejer har monteret et vinduesparti uden udluftningsmulighed.
Ejerforeningen har tidligere forsøgt at afhjælpe problemet ved først at pensle udvendige fuger med vandglas, derefter reparere skotrenden udenfor på taget/ydervæggen, og senere helt at udskifte denne. Desværre uden det ønskede resultat.

Det ser ud som om at det er et grundlæggende problem med måden ejendommen er bygget på, og jeg gætter på at en løsning bliver dyr.

Mit spørgsmål er i hvor høj grad vi har ret til/mulighed for at kræve erstatning for denne mangel, f.eks. hos den tidligere ejer eller skal vi stille kravet mod ejerforeningen?

Jeg kan oplyse at der ikke i købsaftalen var omtalt noget om problemet, ligesom der ikke foreligger hverken tilstandsrapport eller tilbud om ejerskifteforsikring.

Svar


Kære spørger,

Overordnet kan man sige, at hvis ejendommen lider af en mangel, vil I efter omstændighederne kunne få enten erstatning eller et forholdsmæssig afslag i købesummen hos jeres sælger.

Det afhænger helt af de nærmere omstændigheder, hvad I kan kræve, herunder hvilke eventuelle afhjælpningsforanstaltninger, der kan løse problemet.

Det er vanskeligt for mig at komme det nærmere, men I bør få fastlagt, hvilke løsningsmodeller, der findes, og lade en advokat rådgive jer om hvorledes I griber sagen an overfor såvel sælgeren som ejerforeningen.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål