Ansvar for ulovlig elmåler

Spørgsmål

28.02.2014


Hej,

Jeg har fået konstateret en ulovlig elmåler i min lejelejelighed. Hvem har ansvaret for dette. Er det mig eller udlejeren? For min el-udbyder vil have at jeg skal betale 5 år tilbage for strøm, der er gået uden om el måler?

Svar


Kære spørger,

Det er vanskeligt at sige, om ansvaret påhviler dig eller udlejer. Det afhænger helt af de konkrete omstændigheder. Udgangspunktet er, at udlejer ikke har noget ansvar, medmindre han har forårsaget elmålerens defekt.

Hvis tilfældet er, at elmåleren er gået stykker, uden at hverken du eller udlejer kan bebrejdes, vil det uafregnede/uregistrerede elforbrug være et mellemværende mellem elværket og dig. Jeg har dog vanskeligt ved at se, hvordan elværket skal kunne opgøre størrelsen af det forbrug, som er "gået" uden om elmåleren. Derfor vil jeg anbefale dig at forholde mig kritisk heroverfor og kræve dokumentation. Kan elværket ikke dokumentere kravet, bør du protestere.

En protest fra din side vil indebære, at elværket bliver nødsaget til at indbringe spørgsmålet til afgørelse hos Retten, hvis kravet ønskes forfulgt. Det vil så være op til Retten at afgøre, om elværket har løftet bevisbyrden for, at det af krævede mer-forbrug er forbrugt af dig og henstår uafregnet.

Skulle sagen nå helt til Retten, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat, der kan rådgive dig om din retsstilling. Husk, at der er sandsynlighed for, at du kan få dækket dine advokatudgifter via din indboforsikring (indeholder retshjælpsdækning), hvis du har en sådan.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål