Forskellen på ejer- og byggeskadeforsikring

Spørgsmål

28.02.2014


Hej,

Jeg har købt en ejendom her pr. 1. marts 2014. Ejendommen er bygget i 2010 af et typehusfirma, og der er derfor tegnet obligatorisk byggeskadeforsikring - denne gælder til 30. oktober 2020, altså 6,5 år endnu.

Mit spørgsmål er derfor, hvad glæde man har af en ejerskifteforsikring, når der ligeledes er byggeskadeforsikring på ejendommen? Jeg har snakket med flere forsikringsselskaber, og de kan ikke give en ordentlig forklaring/begrundelse for forskellene på de to forsikringer, men de mener (selvfølgelig) at man skal tegne ejerskifteforsikring. Dette er normalt også min egen holdning. Men er det i dette tilfælde, med så nyt et hus, bare at dække sig dobbelt, eller hvad er forskellen på de to forsikringer?

På forhånd tak

Svar


Kære spørger,

Ejerskifteforsikringen og byggeskadeforsikringen opererer med hver sin skadesdefinition. Der er derfor forskel på, hvilke skader de hver især dækker. De vil dog i vidt omfang dække de samme skader.

Den store forskel på forsikringerne er, at byggeskadeforsikringen alene dækker skader, der har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen. En sådan begrænsning gælder ikke for ejerskifteforsikringen, hvor en skade kan være dækket, selvom den ikke er en egentlig byggeskade. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis den er forvoldt af sælgerens eller en tidligere ejers brug af ejendommen.

Der skal formentlig en lang juridisk afhandling til for at redegøre for forskellen på de to forsikringer, og hvornår den ene henholdsvis den anden dækker et forhold. Henset til, at skadesdefinitionerne er forskellige, samt at byggeskadeforsikringen begrænser sig til skader, der har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen, vil jeg - ligesom forsikringsselskaberne - anbefale, at der tegnes ejerskifteforsikring, selvom bygningen i forvejen er dækket af en byggeskadeforsikring.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål