Omlægning af ejerforhold uden kreditforening

Spørgsmål

13.03.2014


Hej,

Min exmand og jeg ejer i fællesskab den bolig jeg blev boende i ( med børnene) efter skilsmissen. Jeg kunne ikke godkendes til at sidde alene i huset af kreditforeningen, på trods af at jeg nu i 1½ år har betalt huslejen alene ( dokumenteret på betalingsservice). Vi har fået afslag fra kreditforeningen på om jeg kan blive ene ejer på huset. Rådighedsbeløbene de kræver for godkendelse pt. er ekstra høje. Nu har vi lagt hovederne i blød for en løsning. For min exmand vil gerne ud af ejerforholdet. Dog kan vi måske se en løsning i at omlægge ejerforholdet til 90/10 %. Så hans andel på papiret er meget lille, og han derved måske kan godkendes til at købe en ny bolig selv. Kan vi omlægge ejerforholdene uden at kredit foreningen er inde over dette? Feks ved en ændring i skødet hos en advokat?

Med venlig hilsen

Svar


Kære spørger,

En ændring af ejerforholdene vil sædvanligvis indebære, at realkreditlånet forfalder til indfrielse iht. betingelserne for lånet, hvorfor det ikke kan anbefales at foretage sådanne ændringer medmindre det er efter aftale med Bank og kreditforening.

Derudover vil I med den nævnte ændring af ejerforholdene formentlig ikke opnå det I ønsker. Som jeg ser det, er det I vil opnå med ændringen af ejerandelene, at nedbringe din exmands gæld, således at han kan foretage køb af ny bolig til sig selv. Det er imidlertid sådan, at ejerforholdet i ejendommen ikke nødvendigvis afspejles i hæftelsesforholdet, da det sædvanligvis vil være sådan, at I hæfter individuelt og solidarisk for den samlede gæld. Det vil med andre ord sige, at kreditforeningen vil kunne kræve det fulde beløb hos en jer, og så lade det være op til jer selv at afregne indbyrdes, hvorfor en ændring af ejerforholdene ikke automatisk vil medføre en ændring af hæftelsen.

Med venlig hilsen,
Jesper Andersen
Dansk BOLIGadvokat, Hadsund

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål