Spørgsmål ved flerpersonerseje

Spørgsmål

13.03.2014


Kære BOLIGadvokaten,

Jeg har et par spørgsmål, som jeg håber, at I kan hjælpe mig med at kaste lidt lys over. Min søster og jeg har sammen et sommerhus, som vi i sin tid købte af vores mor, lige inden hun døde af kræft. Vores fællesskab har fungeret upåklageligt og uproblematisk - heldigvis! Nu er min søster desværre kommet i samme situation som vores mor og ønsker at realisere de midler, som er i hendes del af sommerhuset - altså at sælge sin halvdel. Jeg er endnu ikke 100% klar over hendes nuværende intentioner, men tidligere har flere modeller været på bane: 1. Hun sælger til en af sine fire børn. 2. Hun sælger til to af sine fire børn. 3. Hun sælger til mig. Mit spørgsmål er først og fremmest: Kan hun gøre nøjagtig, som hun vil? Eller har jeg nogen som helst form for indflydelse på hvem, der skal være min/mine nye medejere? Udfordringen for mig er, at jeg ikke helt stoler på, at hendes børn vil overholde div. forpligtelser i forbindelse med huset/købet . . . Og kan hun (i en tænkt case) sælge huset til hvilken som helst tredjemand? Et andet spørgsmål er: Uanset hvordan/med hvem hun handler, er hun så ikke forpligtet til at indfri den gæld, som hun har stiftet med sikkerhed i sommerhuset? Pengene skulle bruges til noget andet end sommerhuset. (Jeg har naturligvis dengang godkendt denne sikkerhed - men har ikke selv noget tilsvarende i huset.) Et tredje spørgsmål: Hvordan er min retsstilling i det tilfælde, at hendes halvdel skal finansieres fuldt ud af hendes børn - altså at de skal låne "til skorstenen" i deres halvdel? Lader det sig overhovedet gøre at låne meget til den ene halvdel og ikke noget til den anden halvdel? Vores restgæld er ret lille - og jeg har ingen intentioner om at skulle låne mere i huset. Fjerde spørgsmål: Kan der tinglyses en brugsret på huset? Det tænker jeg kunne være relevant og efterspurgt fra hendes side, hvis jeg køber.

Svar


Kære spørger,

Det kan være en vanskelig situation at eje en ejendom sammen med andre, især når der skal foretages ændringer i ejerskabet. Det er således at din søster som udgangspunkt har fri råderet over sin ideelle anpart af sommerhuset og således vil kunne sælge dette til hvem hun måtte ønske, hvad enten det er hendes børn, dig eller tredjemand. Dette udgangspunkt kan så fraviges ved at der lades en aftale om ejerskabet, det der hedder en samejeoverenskomst, hvori der kan aftales begrænsninger i råderetten. Jeg læser dog dit spørgsmål således, at der ikke er lavet en sådan aftale.

Din søster vil i forbindelse med overdragelse af sin anpart skulle indfri den gæld hun har optaget i huset, idet pantebrevet næsten helt sikkert forfalder til betaling ved ejerskifte. Hvis der er tale om et lån I har optaget i fællesskab, bør det inden der sker en overdragelse undersøges hvilken konsekvens salget har for lånet.

En køber af din søster andel af sommerhuset vil, såfremt bank og kreditforening i øvrigt godkender dette, kunne belåne dette på sædvanlige vilkår, hvilket vil sige 60 % i kreditforeningen og resten i banken.

Der vil ikke være noget til hinder for, at der kan tinglyses en brugsret til din søster hvis du overtager hendes halvpart af sommerhuset, men en sådan bør laves relativt detaljeret, således der er klarhed over hvornår og hvilket omfang brugsretten kan benyttes, samt om den er personlig.

Med venlig

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål