Kan sælger hæfte for ændring i andelskrone efter salg?

Spørgsmål

13.03.2014


Hej,

Kan sælger hæfte for ændring i andelskrone efter salg?

Jeg har fundet en køber til min andel og vi er enige om prisen (andelskrone ved offentlig vurdering plus forbedringer vurderet af bestyrelsen).
Bestyrelsen har imidlertid oplyst mig om, at jeg som sælger hæfter for ændringer i andelskronen efter salget sfa. at ejendommes tag skal renoveres inden for de nærmeste år. Beslutningen om tagprojektet er truffet på sidste generalforsamling (herunder max-pris for renovationen), men projektet er ikke sat igang, og de præcise udgifter til tagrenovationen kendes derfor ikke. Evt. Ændringer i andelskronen vil afhænge af foreningens fremtidige beslutninger, herunder om valg af tilbud (pris for renovationen), beslutninger om yderligere hensættelser/opsparing til projektet, evt overgang til valuarvurdering mv. Beslutninger der skal træffes efter jeg er trådt ud af foreningen og derfor ikke kan stemme eller påvirke beslutninger på generalforsamlingerne.

Kan det være rigtigt at sælger hæfter for ændringer i andelskronen efter salget er gennemført?

I givet fald:
- hvor lang tid efter salget hæfter man som sælger?
- kan sælger hæfte for ændringer i andelskronen sfa. andre beslutninger før og efter salget?
- er der et loft over hvor store ændringer i andelskronen sælger hæfter for?

Håber I kan hjælpe mig med opklaring.

Svar


Kære spørger,

Det er meget vanskeligt at svare konkret på.

Bestyrelsen har ret i, at hvis der siden sidste generalforsamling, hvor andelskronen blev fastsat, er indtrådt omstændigheder som indebærer at andelskronen ikke er retvisende, bør der korrigeres herfor i.f.m. et salg.

Problemet er dog at beløbet ikke kendes. Jeg tror derfor at man er nødt til at tage udgangspunkt i det maksimale beløb og så efterfølgende korrigere dette, når de præcise omkostninger kendes.

Hvis en kommende valuar vurdering til næste års ordinære generalforsamling ikke indebærer en nedsættelse af andelskronen, skal der ikke ske nogen regulering.

Hensættelserne vil også spille ind. Mange foreninger vælger derfor - inden større renoveringsarbejder igangsættes - at reservere et beløb svarende til den forventede renoveringsomkostning. På denne måde undgår man disse ubehagelige udsving i andelskronen.

Jeg kan ikke sætte et antal år på hvor længe du skal vente med endelig regulering - men formentlig max. 3 år.

Andre beslutninger, der er truffet efter aftalen om salg er indgået vil ikke påvirke din salgspris.

Med venlig hilsen,
Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål