Frigørelse af lejemål

Spørgsmål

20.03.2014


Hej,

Vi er syv venner, der gerne vil købe en større ejendom sammen, og lave et kombineret bofællesskab/kollektiv. De fleste større ejendomme har jo flere lejemål med lejere - ofte med tidsubegrænset lejekontrakt. Så vidt vi kan se, må udlejer frigøre et lejemål, forudsat det bebos af udlejeren selv. Hvis vi hypotetisk er ni ejere, må vi så frigøre ni lejemål? Eller stadig kun et?

Svar


Kære spørger.

Jeg kan godt følge din tankegang i spørgsmålet, men det bliver næppe så simpelt endda. Jeg mener ikke det vil kunne lade sig gøre, da det vil tendere en omgåelse af lejernes beskyttelse mod opsigelse, men selvom man antog det i udgangspunktet var muligt, vil det altid være underlagt en bedømmelse af begge parters forhold.
Der skal foretages en afvejning af parternes forhold, herunder en vurdering ejerperioden for udlejer vejet op mod lejers mulighed for at skaffe sig en anden passende bolig.
I bedømmelsen vil tillige indgå om lejer har specielt behov for at bevare sin bopæl i lejemålet tillige med en vurdering af udlejers reelle tilknytning til lejemålet.

Jeg ville derfor ikke anbefale den skitserede løsning.

Med venlig hilsen,
Jesper Andersen
Dansk BOLIGadvokat, Hadsund

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål