Ændring af folkeregisteradresse

Spørgsmål

20.03.2014


Hej.

Jeg er midt i en skilsmisse og skal i perioden 1. april - 1. oktober bo i mine forældres sommerhus.

Da sommerhuset ligger længere væk fra mit arbejde end min nuværende husstand ser jeg en fordel i at ændre min folkeregisteradresse til sommerhuset, så jeg kan opnå højere befordringsfradrag skattemæssigt. Men jeg er usikker på konsekvenserne og har derfor følgende spørgsmål:

- Hvad har det af konsekvenser for mine forældre at jeg i den mellemliggende periode ændrer folkeregisteradresse til sommerhuset?
- Må man overhovedet have folkeregisteradresse i et sommerhus så længe det inden for "sommerperioden"?
- Har det nogen former for konsekvenser for min ex-kone?

Svar


Kære spørger,

Jeg kan først og fremmest ikke se, at det skulle have nogen konsekvens for dine forældre, at du ændrer din folkeregisteradresse til sommerhuset, medmindre de også har adresse der, og det evt. ville kunne få en betydning for beregning af eventuelle sociale ydelser.
Der er ikke noget til hinder for, at have folkeregisteradresse i sommerhuset, slet ikke så længe det begrænser sig sommerperioden.
Hvilke konsekvenser det måtte have for din ex-kone er svært at svare på, ud fra de oplysninger du har givet, men det kan overordnet nævnes, at det kunne betyde en større mulighed for øgede offentlige tilskud, da din fraflytning af jeres hidtidige fælles bopæl, alt andet lige vil medføre en nedgang i hustandens samlede indkomst.

Med venlig hilsen,
Jesper Andersen
Dansk BOLIGadvokat

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål