Hvem skal sørge for godkendelse af ikke-oplyste ombygninger?

Spørgsmål

20.03.2014Hej,

Vores søn og svigerdatter er pt. igang med at købe hus.
I den forbindelse har de indhentet oplysninger om bygningen i den lokale tekniske forvaltning. Her kan vi se, at der ikke er registreret/godkendt ombygninger, som er foretaget efter 1958. I forhold til de tegninger som myndighederne har, er der ændret på bl.a. afløbsinstallationer (nyt bad og toilet samt ændret køkken). Ligeledes var BBR-meddelelsen ikke opdateret. Der manglede et toilet og et bad. Dette har sælger - på opfordring - bragt i orden. Men kan kommunen efterfølgende kræve, at vores søn og svigerdatter skal få de ikke oplyste ombygninger godkendt?
I givet fald: Kan vores søn og svigerdatter kræve dette gjort af sælger, selv om handlen er afsluttet?

På forhånd tak.

Svar


Kære spørger,

I teorien kan kommunen godt kræve, at ombygningen lovliggøres - enten ved, at det dokumenteres, at ombygningen overholder datidens byggereglement eller ved at foretage sådanne bygningsmæssige ændringer, at ombygningen lever op hertil. Praktisk vil det højest sandsynligt ikke ske.

Skulle det ske, kan jeres søn og svigerdatter blive mødt med udgifter til lovliggørelse. Om sådanne udgifter kan kræves betalt af sælgeren afhænger af, om sælgeren har fraskrevet sig mangelsansvaret ved udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. Er dette tilfældet kan jeres søn og svigerdatter som udgangspunkt ikke kræve kompensation fra sælgeren. Det vil derimod som udgangspunkt være tilfældet, hvis sælgeren ikke har fraskrevet sig mangelansvaret.

Det er en kompleksproblemstilling, og et præcist svar vil derfor kræve en detaljeret indførelse i sagen. Derfor er mit svar kun at betragte som vejledende.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål