Spørgsmål ved totalrenovering og sammenlægining af to badeværelser

Spørgsmål

20.03.2014


Hej,

Vi påtænker at totalrenovere vores badeværelse og sammenlægge 2 toiletter i stueplanet. Kræver dette en byggetilladelse fra kommunen, og hvordan skal vi gå frem i så fald? Der står på denne hjemmeside, at:

"Byggeprojekter, der ikke kræver godkendelse af kommunen Næsten alle ændringer af enfamilieshuse, som foretages inden for husets eksisterende vægge, herunder etablering af nyt badeværelse og køkken, flytning af vægge og andet, som ikke indebærer en udvidelse af det beboede areal."

Der er ikke tale om en udvidelse af husets samlede areal, idet blot to badeværelser slås sammen til et lidt større!

Hvordan sikrer jeg mig, at den VVS-installatør og elektriker, der kommer på opgaven, har fornødne autorisationer, og hvilke dokumenter skal jeg sikre mig med henblik på bevissikring herfor og for andet nødvendigt overfor kommunen og overfor en evt. ny køber af vores hus på et senere tidspunkt.

Svar


Kære spørger,

Uden konkret kendskab til jeres ombygningsplaner ville jeg for en sikkerheds skyld spørge kommunen om det påtænkte renoveringsarbejde kræver myndighedsgodkendelse helt eller delvist.

Et benægtende svar fra kommunen er i denne forbindelse også et godt svar for jer.

De forskellige håndværkere har autorisationer, som de selv har pligt til at oplyse om på forespørgsel, og I har mulighed for at henvende jer til den pågældendes forening for at forhøre jer herom.

I kunne spørge om den pågældende håndværker er medlem af BYG eller en tilsvarende forsikringsordning, der kan træde til, hvis noget skulle gå galt.

Et specificeret tilbud eller en specificeret regning vil give jer et fornuftigt styrings-redskab i forhold til at dokumentere, hvad der er bestilt og hvad der er betalt for.

En aftale om betaling når arbejdet er udført eller i rater hvor man sikrer sig, at der ikke betales for mere end der rent faktisk er udført arbejde for kunne også være en god ide.

Med venlig hilsen,
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål