Skimmelsvamp i køkken

Spørgsmål

25.03.2014


Hej,

Udlejer min ejerlejlighed og har nu fået konstateret skimmelsvamp i køkken samt en fugtig ydervæg ( GANN 82% ) via konsulentfirma. Hvis det er ydervæggen, der har forsaget denne svamp i køkkenet, er det så mig, der skal betale for renovation af køkken eller ejerforeningen? Hvordan kan jeg finde ud af, om det er indefra eller udefrakommende faktorer der er årsagen? Konsulent mener, at kan se en sætningsskade i murværket udefra ( 2.sals lejlighed). Bestyrelsen i foreningen er ikke enig i at skaden på muren skal tjekkes og evt. laves!
Med håb om svar, tak og god dag.

Svar


Kære spørger,

Du må rådføre dig med en ingeniør eller lignende, der kan vurdere skadesårsagen.

Udgangspunktet er, at du selv skal betale udgifterne til udbedring af skaderne i køkkenet. Kan det dokumenteres, at årsagen skyldes forhold/bygningsdele, for hvilke foreningen har vedligeholdelsespligten, vil foreningen skulle afholde udgifterne.

Er der uenighed mellem dig og foreningen om, hvem der skal bære udgifterne, kan en mulighed være, at I i fællesskab finder en uvildig ingeniør, der kan vurdere sagen for jer. Vil foreningen ikke medvirke hertil, kan du være nødsaget til at indbringe spørgsmålet til afgørelse for Retten. I så fald er det vigtigt, at du kan føre bevis for skaderne og årsagen hertil, hvilket i praksis vil sige, at du ikke kan påbegynde udbedringsarbejdet, førend der er udført syn og skøn i lejligheden.

Vær opmærksom på, at du formentlig kan få dækket dine retshjælpsomkostninger via din indboforsikring, hvis det kommer til en egentlig retssag.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål