Vedtægtsændring

Spørgsmål

25.03.2014


Hej,

Vi er en lille ejerforening på 7 ejere, hvoraf 3 af lejlighederne er lejet ud. Lejerne betaler husleje direkte til ejerne af de pågældende lejligheder, hvorefter disse ejere betaler deres andel af fælleudgifterne til foreningen.
Idet foreningen har haft store problemer med en enkelt ejer (som er flyttet og lejer sin lejlighed ud), som ikke betaler sin andel af fællesudgifterne, ønsker vi at ændre vedtægterne, således at man stadig godt må leje sin lejlighed ud, men på en sådan måde, at lejer skal betale lejlighedens andel af fællesudgifterne direkte til foreningen.
Spørgsmålet er derfor: Må vi foretage denne ændring i vedtægterne og på den måde dele lejers husleje op i to indbetalinger; én direkte til foreningen og én direkte til ejer af lejligheden?

Svar


Kære spørger,

Jeg kan forstå, at der ikke i jeres ejerforening er begrænsninger i ejernes ret til at udleje.

Der er for så vidt intet til hinder for at knytte nogle regler til den enkelte ejers ret til at udleje. Vedtægtsændringer skal naturligvis ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Men det er vel upraktisk og tungt at administrere. Spørgsmålet er om ikke ejerforeningen har et bedre værn mod restancer gennem sikkerhedsstillelse med deraf følgende mulighed for at sætte lejligheden på tvangsauktion.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål