Loft overholder ikke frihøjde

Spørgsmål

27.03.2014


Hej,

Vi har fundet ud af at fire af vores lofter ikke overholder fri højden på de 232cm. Der er tale om to badeværelser og to gange, de måler kun 217cm.
Vi købte huset i 2010 og det er fra 1985.
Hvad skal vi gøre? Da vi helst ikke skulle komme i klemme den dag vi evt. skulle sælge. Der står ikke noget om det i tilstandsrapporten.

Svar


Kære spørger,

En hussælger vil som udgangspunkt være ansvarlig overfor en køber, såfremt der konstateres ulovlige forhold på ejendommen. Det gælder både, såfremt sælger var bekendt med de ulovlige forhold eller ligefrem selv foretaget den ulovlige indretning, men efter omstændighederne også selv om sælger ikke har været bekendt hermed.

I kan I ved henvendelse til kommunens tekniske forvaltning få oplyst de nærmere omstændigheder ved ejendommens opførelse samt hvorvidt der er ulovlige forhold ved jeres ejendom.

Er der det, kan I få hjælp fra en sagkyndig til at fastslå omfanget og udgifter til afhjælpning inden I præsenterer sælger for et eventuelt krav.

Når I engang sælger ejendommen, skal I gøre jeres køber opmærksom på eventuelle mistanker eller viden om ulovlige forhold.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål