Salg af halvpart i sommerhus

Spørgsmål

03.04.2014


Hej,

Min mand og jeg ejer et sommerhus, der er færdigbetalt. Min svigersøn og datter har interesse i at købe en halvpart i huset, og vi vil gerne sælge. Huset er vurderet til 900.000 kr. Hvad kræves i forhold til et salg? Kan vi selv udarbejde papirer med aftaler, eller skal der udarbejdes et skøde som skal tinglyses.

Svar


Kære spørger,

I kan godt selv udarbejde en købsaftale, og I kan også undlade at tinglyse aftalen.

Jeg vil dog anbefale jer at lade en fagmand hjælpe jer med begge dele, og som absolut minimum bør I få udarbejdet og tinglyst et skøde. Det er der flere årsager til.

For det første kan der være en problemstilling i relation til jeres datters og svigersøns finansiering af købet. Hvis de skal låne penge i banken eller realkreditinstituttet, vil långiver kræve, at datterens og svigersønnens ejerskab er tinglyst.

For det andet er der de skattemæssige årsager. Uden et tinglyst ejerskab vil datteren og svigersønnen ikke blive opkrævet ejendomsværdiskat. Endvidere, hvis købesummen skal berigtiges ved gave eller lån mellem jer, kan I få brug for rådgivning herom, så I undgår uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser.

For det tredje må man fraråde enhver køber (her datter og svigersøn) at undlade at tinglyse sit ejerskab, idet der er en risiko for, at sælger uden køberens samtykke overdrager eller pantsætter ejendommen. En sådan risiko må man altid eliminere, uanset hvem sælger er.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål