Køb af andelsbolig og registreret i RKI

Spørgsmål

03.04.2014


Hej eksperter,

Jeg er en mand på 30 år der leder efter andelsbolig med min kæreste. Jeg synes det er svært helt præcist at gennemskue hvordan tingene hænger sammen. Jeg er registreret i RKI, men det er hun ikke. Så det er som udgangspunkt hende der skal låne pengene og stå registreret som ejer.

Jeg har imidlertid set nogle andelsboliger der kun koster 1 krone. Dem kunne jeg vel godt købe, eller kan jeg så det? Skal man godkendes økonomisk inden det kan lade sig gøre eller hvordan og hvorledes?

Jeg går ud fra at den koster 1 krone fordi de ikke kan komme af med den, men kan man som andelsejer ikke 'bare' fraflytte sin bopæl og dermed opgive sin andelsværdi, eller kan man 'for evigt' fastholdes til at betale en fx. MEGET høj husleje, hvis ikke man kan sælge den?

Vi har også kigge på nogle andelsboliger med de her såkaldte swaplån, og har fået at vide at vi kan risikere at hæfte for op til 1 million kroner selom andelen kun har en maks værdi af 300.000, kan det virkeligt også passe? Troede ikke man kunne hæfte for mere end man havde indskudt nemlig.

Lidt mange spørgsmål på en gang, håber på lidt afklaring.

Svar


Kære spørger,

Jeg kunne tælle tre spørgsmål. Mine svar kommer her.

Stort set alle andelsboligforeninger skal godkende andelskøberen. I nogle foreninger er der blot tale om en formalitet, og her foretager foreningen ikke nogen egentlig undersøgelse af køberens forhold forud for godkendelsen. Andre foreninger foretager opslag i RKI og/eller andre undersøgelser og vil formentlig afvise en køber, der er registreret i RKI. Det er derfor sandsynligt, at du kan købe en andelsbolig, selvom du er registreret i RKI. Du skal blot være heldig at finde den "rigtige" andelsboligforening.

Som andelshaver hæfter man for udgifter til foreningen, så længe man er andelshaver. Det betyder, at man først bliver frigjort, når man har overdraget andelen til en ny ejer. Man kan således ikke bare fraflytte sin andel og opgive retten hertil og på den måde slippe for sine forpligtelser i relation til andelen.

Det er muligt at komme til at hæfte for mere gæld end andelens maxværdi. Det skyldes, at er andelshaverne i mange foreninger hæfter personligt for foreningens gæld. Man kan i foreningens vedtægter sammenholdt med lånevilkårene konstatere, om andelshaverne hæfter personligt for foreningens gæld. Man skal som andelskøber være varsom med at købe andel i en forening, hvor man som andelshaver hæfter personligt for foreningens gæld. Man bør kun købe en andel i en sådan forening, hvis foreningens låneforhold og økonomi i øvrigt er fornuftige.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål