Tinglyse loftsrum til min ejerlejlighed?

Spørgsmål

23.04.2014


Jeg overvejer at inddrage et loftsrum - i første omgang bare få det tinglyst til min ejerlejlighed. Jeg vil gerne sælge, og tænker at muligheden for inddragelse af loftsrummet er et plus for et evt. salg. Loftsrummet over min ejerlejlighed har jeg kun adgang til. Der er fuldt loft over min stue og mit loftsrum er fuldstændigt adskilt fra nabo'ens. I mit skøde, er mit loftsrum ikke nævnt, og det er det heller ikke i Ejerforeningens vedtægter, som også er tinglyst. Hvad vil det kræve? Skal jeg lavet et reelt køb af de ekstra kvm. eller kan ejerforeningen bare blive enige om, at jeg betaler en øget afgift til foreningen, da mit kvm-tal jo så vil stige? Og jeg skal vel under alle omstændigheder have en evt. overdragelse tinglyst?

Svar


Kære spørger
Loftsrummet tilhører ejerforeningen og er fællesareal, som jeg forstår, at du har dispositionsret til.

Hvis du ønsker at inddrage dette i din ejerlejlighed, bør du indgå aftale med ejerforeningen om køb og efterfølgende foretage de nødvendige matrikulære ændringer, hvilket ikke er helt enkelt. Det vil efter min opfattelse give dig den bedste sikkerhed for de investeringer, som skal foretages i forbindelse med inddragelse af arealet i lejligheden.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål