Hus til salg hvor anden ejer ikke vedligeholder sin del

Spørgsmål

29.04.2014


Hej,

Står med et hus jeg har til salg. Er et dobbelt hus. hvor ejeren til det andet hus ikke vedligeholder hans. Tagplader flyver ned på noget af min grund, når der er stærk blæst. Der bor ingen i huset. Hvor kan man klage, når han ikke gør noget?

Svar


Kære spørger,

Til at starte med vil jeg anbefale dig at kigge i et eventuelt regulativ, der fastsætter regler om vedligeholdelse og iværksættelse af uopsættelige arbejder på ejendommen. Det kan være i form af en samejeoverenskomst eller ejerforeningsvedtægter, hvis ejendommen er opdelt i ideelle anparter eller ejerlejligheder. Måske kan du heri finde regler for ejendommen, som kan være til nytte for dig.

Er dette ikke tilfældet, eller findes der ikke regulativer for ejendommen, kan du kontakte Teknisk Forvaltning i din kommune. De vil kunne rette henvendelse til din nabo herom og om fornødent give vedkommende et påbud om at foretage nødvendige arbejder til hindring af generne.

Med venlig hilsen,

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål