Ophævelse af handel

Spørgsmål

01.05.2014


Hej,

Jeg har solgt en ejendom med overtagelse den 15. april. Købssummen er indsat på en skødekonto.
Køber har ikke bragt fuldmagt i orden til advokaten, som har udfærdiget skødet så det kan tinglyses. Derfor er ejendommen ikke overdraget. Kan jeg som sælger ophæve handelen på baggrund af dette, eller hvad gør jeg?

Svar


Kære spørger,

Køber ifølge en købsaftale har pligt til at tage skøde på ejendommen, og der vil normalt være fastsat regler i aftalen herom, herunder indenfor hvilke frister dette skal ske. Manglende opfyldelse af denne forpligtelse vil i yderste konsekvens kunne indebære, at aftalen er misligholdt, og hvis misligholdelsen efter en samlet bedømmelse er væsentlig, vil der efter omstændighederne kunne blive tale om at sælger kan ophæve aftalen og kræve erstatning hos køber og eventuelt dennes rådgiver.

I Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale, pkt. 15, er det fastsat, at køber ved forsinkelse skal forrente købesummen, eller den del heraf, der ikke er medgået til indfrielser af pantegæld, som køber ikke skal overtage, i overensstemmelse med Rentelovens almindelige bestemmelser.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål