Salgsprovenu

Spørgsmål

22.05.2014


Hej,

I den skriftlige salgsaftale står, at overdragelsen kan finde sted 1. juni eller tidligere. D. 14. ds har køber fået nøglerne til den ryddede lejlighed, varme og el er aflæst. Hvornår får mægler og sælger salær hhv. salgsprovenu?

Svar


Kære spørger,

Købesummen kan tidligst frigives på den i skødet anførte overtagelsesdag. Frigivelse kræver dog, at skødet er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger (sælgers lån skal være aflyst af tingbogen). Ved frigivelse af købesummen, vil mægler få sit salær og sælger sit salgsprovenu.

Det er almindeligt forekommende, at købesummen først frigives et stykke tid efter overtagelsesdagen, idet sælgers bank ofte er lang tid om at få indfriet sælgers lån.

Bemærk, at man sondrer mellem overtagelsesdag og dispositionsdag. Overtagelsesdagen er den dag, hvor sælger formelt overtager ejendommen, mens dispositionsdagen er den dag, hvor køber får adgang til ejendommen.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål