Stemmeantal i grundejerforening

Spørgsmål

22.05.2014


Hej,

Vi er 4 rækkehuse, som har stiftet en ejerforening. Vi har både et fællesområde og særskilte haver. De grønne fællesområder omkring vores boliger er omfattet af en deklaration, som betyder, at vi sammen med ejeren af en anden bygning på vejen samt region midt skal stifte en grundejerforening og vedligeholde området og bevare dets parklignende karakter. Vi bor 4 familier i rækkehusene. Der er 1 ejer af bygningen ved siden af, og så er der regionen, der ejer den sidste bygning. Hvordan vil stemmeantallet fordele sig i en grundejerforening?

Svar


Kære spørger,

Der findes ingen klare regler for fastlæggelse af stemmefordelingen.

Det kunne være bestemt i den deklaration, der pålægger jer en pligt til at stifte grundejerforeningen. Jeg vil derfor anbefale jer at læse denne nøje.

Fremgår intet heraf vil udgangspunktet være at tillægge hver grundejer (pr. matrikel) én stemme. Der kan dog være forhold, der taler for at tillægge en grundejer mere end en stemme. Det kan være tilfældet, hvis den pågældende ejendom er væsentligt større end de andre grundejeres."

Nu ved jeg ikke, om jeres rækkehuse hver for sig udgør selvstændige matrikler, eller om der er tale om en samlet fast ejendom, eksempelvis i form af ejerlejligheder eller andelsboliger. Hvis der er tale om en samlet fast ejendom, vil udgangspunktet være, at denne alene har én stemme, uagtet at denne rummer flere boliger.

Er rækkehusene til sammen arealmæssigt langt mindre end de to andre grunde, vil det være naturligt med en stemmefordeling, der hedder én til rækkehusejerne i forening og én til hver af de to andre grundejere.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål