Holdes ansvarlig ved vandproblemer

Spørgsmål

03.06.2014


Hej,

Har fornylig solgt et hus, hvor der inden overtagelse var krav fra myndighederne om opførelse af brandkarm ved udestue. Jeg har nært familie beskæftiget i byggebranchen til daglig, og disse udførte arbejdet i samråd med den nye ejer, som også blev godkendt af myndighederne.

Der er efterfølgende opstået vandproblemer, som følge af at den nye ejer ikke udførte det sidste arbejde med tætning, som vi mundtligt blev enige om, at han skulle, og nu holder han mig til ansvar.

Hvordan skal jeg forholde mig til dette? Jeg har sagt, jeg gerne vil udføre det sidste tætnings arbejde på min regning, men er det rent juridisk set min pligt, og hvordan forholder jeg mig til et evt. efterspil såfremt der allerede er sket stor skade?

Svar


Kære spørger,

Da der ved salget af ejendommen er indgået en skriftlig aftale om, at du udfører arbejdet med brandkarmen, og da det er dig, som i givet fald ville skulle føre en sag mod køber, er det dig, der har bevisbyrden for den mundtlige aftale.

Da der ligger en skriftlig aftale vil du ud fra min umiddelbare vurdering have svært ved at løfte bevisbyrden, hvorfor min anbefaling på det foreliggende grundlag må være, at du udfører arbejderne og betaler for udførelsen.

For så vidt angår ansvar for skader er det ikke muligt på det foreliggende grundlag at svare helt konkret på spørgsmålet, men udgangspunktet i en sådan situation må dog være, at du har ansvaret, da du har haft ansvaret for udbedring. Køber vil dog altid have en pligt til at mindske skader, så snart han/hun opdager disse, og give besked snarest muligt til dig, da du er "ansvarlig" i den forbindelse.

Med venlig hilsen,
Jesper Graff
Dansk BOLIGadvokat, Ballerup

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål