Ændring af samejeoverenskomst

Spørgsmål

17.06.2014


Hej,

Vi er i øjeblikket (forhåbentlig) i færd med at sælge vores villalejlighed. I den forbindelse kræver købers bank og kreditforening, at samejeoverenskomsten ændres på nogle punkter, således at den lever op til de krav, som (mig bekendt) alle banker og kreditforeninger stiller i dag. Det drejer sig blandt andet om, at der ikke må være begrænsninger på husdyrhold, der skal være årlig revision - og så det springende punkt: panthavere skal godkende en evt. udlejning af en anpart. Det sidste punkt, som jo naturligvis er med, fordi kreditorerne ikke vil risikere, at man står med en uopsigelig lejer, såfremt boligen går på tvang eller lignende, vil den anden anpartshaver ikke acceptere at ændre. Vores spørgsmål er i den forbindelse, om vi overhovedet kan stille noget op i denne situation? Hvis de ikke accepterer ændringer, er vi som den anden anpartshaver de facto stavnsbundne til vores bolig.

Svar


Kære spørger,

Ja, disse krav er sædvanlige fra realkreditinstitutterne.

Du kan ikke påtvinge den anden medejer at skulle give afkald på at udleje boligen.

Det indebærer desværre at det kan være svært at opnå den nødvendige finansiering i.f.m. et salg.

Normalt accepteres en tidsbegrænset udlejning, måske kan dette kompromis gennemføresved forhandling.

Med venlig hilsen,
Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål