Tilbagebetaling af varme - hvem skal betale?

Spørgsmål

17.06.2014


Hej,

Undertegnede köber hus i forår 2011. I din forbindelse er der udarbejdet refusionsopgörelse, som begge parter ved köb har tiltrådt. En opgörelse som der nu kommer en spörgsmål til. Sagen drejer sig om, at der i ejerforening efter forhandlinger med varmeleverandör er sket en tilbagebetaling af varme. En tilbagebetaling som vedrörer 2008,2009, 2010,2011 dvs år hvor vi ikke har boet i ejendommen (flyttede ind i 1.juni 2011) Spörgsmålet er om denne tilbagebetaling skal tilfalde nuvärende ejer (dvs undertegnede) eller tidligere ejere. I det jeg ser frem til at höre fra dig forbliver jeg.

Svar


Kære spørger,

Svaret på dit spørgsmål afhænger helt af indholdet af jeres købsaftale.

I den af Dansk Ejendomsmæglerforening autoriserede købsaftale pkt. 9 er som standardvilkår anført følgende omkring refusion:

”Varmeudgifter refunderes efter den enkelte ejerforenings gældende regler for varmeregnskab.”

Hvis det er dette vilkår, der er gældende i jeres aftale, må du finde ud af, om man i jeres forening refunderer i forhold til betalte a conto bidrag, hvorefter tilbagebetalingen tilkommer dig, eller om man udarbejder et delregnskab, hvorefter man som udgangspunkt bør genoptage den beregning, der blev foretaget omkring ejerskiftet, og fastslå hvilken del af tilbagebetalingsbeløbet, der tilkommer henholdsvis dig og sælger. Da du slet ikke har ejet ejerlejligheden i den periode, som efterbetalingen vedrører, vil hele tilbagebetalingen i sidstnævnte situation nok tilkomme sælger.

Jeg foreslår, at du kontakter administrator og forhører dig nærmere.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål