Forlængelse af lejekontrakt for én ud af to lejere

Spørgsmål

24.06.2014


Kære ekspertpanel,

Jeg har i en periode udlejet min lejlighed til et ungt par. Omend den ene part har været mest aktiv i vores korrespondance er begge principielt medunderskrivere på kontrakten og senere allonger med ændringer (individuel vandmåler og forlængelse af lejeperiode).
Jeg har nu fået den besked, at den ene part fraflytter, men at den anden part (som hele tiden har været aktiv) ønsker at forlænge lejeperioden, hvis muligt.
Vi er nær afslutningen på den tidsbestemte udleje, men grundet personlige forhold vil det være fint for mig at forlænge udlejen.
Så vidt jeg kan se kræver det imidlertid en ny lejekontrakt, idet min aftalepart nu kun er den ene af de to.
Er dette korrekt?
Hvis ny kontrakt kræves, er jeg da også nødt til at foretage aflæsning af vand og varme i den sammenhæng?
Alternativt, er det muligt at aftale, at den fortsættende lejer indtræder i de forpligtelser, som påhvilede parret?

Med venlig hilsen,
En udlejer, der gerne vil gøre tingene på en god måde for alle parter

Svar


Kære spørger,

Ja, du kan udfærdige en Allonge til den nye, ene, lejer, som indtræder i forpligtelserne i.h.t. lejekontrakten. Så en ny lejekontrakt vil ikke være nødvendig.

Du skal være opmærksom på, at fortsat tidsbegrænset udlejning kan være forbundet med, at du mister opsigelsesretten eller at tidsbegrænsningen bliver tilsidesat.

Med venlig hilsen,
Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål