Manglende afholdelse i tide af generalforsamling

Spørgsmål

24.06.2014


Hej,

I vor ejerforening er der en bestemmelse om, at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af juni. Men sidste år overskred man denne grænse, da flertallet kunne acceptere det. Igen i år får man ikke afholdt mødet i tide, og man kan ikke oplyse hvornår det sker. Bestyrelsen fortsætter altså på ubestemt tid.
Kan bestyrelsen fortsætte uanfægtet, og har bestyrelsen fortsat mandat til at træffe beslutninger og afholde udgifter? Der er jo ikke valgt ny bestyrelse og intet regnskab for 2013. Hvad kan man gøre? Vi er kun 10 i ejerforeningen, og de fleste er passive.

Svar


Kære spørger,

I kan selv vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, vedtægterne indeholder normalt en mulighed herfor.

Det er selvfølgelig vigtigt at det sker og kritisabelt at det ikke er sket.

Med venlig hilsen,
Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål