Frigøre lejlighed for avanceskat

Spørgsmål

01.07.2014


Hej,

Jeg spørger på vegne af bekendte, der får forskellige svar, der hvor de har spurgt.
De ejer p.t et sommerhus, der både udlejes og bruges privat, en ejerlejlighed som oprindeligt er købt som forældrekøb og fra starten beboet af deres søn, men idag udlejet til 3. mand og derudover så deres egen private bolig/villa.
Ejerlejligheden er i dag meget mere værd, end da de købte den. Værdistigningen har de løbende belånt, således at provenuet ved et salg efter ejendomsavanceskat er negativ, uanset de kan få ca kr 700.000 mere end de gav i sin tid.
Derfor overvejer de at udleje deres privatbolig og flytte ind i lejligheden, hvor lejer har sagt op, med henblik på at eliminere den latente ejendomsavanceskat.
Her er så udfordringen: kan de frigøre lejligheden for avanceskat, når de fortsat ejer privatboligen? Er det afhængig af om lejekontrakten er tidsbestemt/ikke-tidsbestemt, eller er der andre forhold der gør sig gældende?

Svar


Kære spørger,

For at være omfattet af parcelhusreglen skal man bl.a. have beboet den ejendom, som man ønsker fritaget for ejendomsavancebeskatning. I den sammenhæng lægger skat vægt på at beboelsen skal være reel og at ejendommen anvendes til beboelse på salgstidspunktet. I dine bekendtes tilfælde vil de skulle flytte ind i lejligheden og bebo den reelt i en periode, før end de kan sælge uden at betale skat. I den sammenhæng har det ikke umiddelbart nogen betydning, at de også ejer et sommerhus og en villa, men dette kan naturligvis gøre det sværere at føre bevis, for at man reelt bebor lejligheden og ikke de øvrige ejendomme. Hvis både sommerhuset og villaen er udlejet i perioden, hvor de bor i lejligheden, så vil kravet umiddelbart være opfyldt.

Jeg vil anbefale dine bekendte at tage kontakt til en advokat eller revisor for at få konkret rådgivning, da sådanne sager kan dreje sig om betragtelige summer.

Med venlig hilsen,
Advokat Jesper Graff
Dansk BOLIGadvokat, Ballerup

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål