Ideel anparter eller udmatrikulering?

Spørgsmål

21.07.2014


Hej,

Jeg står som ejer af et hus med status af flerfamiliehus. Min udfordring er, at jeg gerne vil sælge enten det hele eller en af de to lejligheder. Udlejning er ikke interessant, da jeg ikke kan trække udgifter fra og derfor beskattes direkte af en lejeindtægt. Så vidt jeg kan forstå er der to muligheder for at opdele huset og det er ideel anparter eller en udmatrikulering. Hvad er fordele og ulemper ved de to muligheder, og hvad kræver det for at opnå en af de to statusser?

Svar


Kære spørger,

Hvis ejendommen sælges som 2 villalejligheder (også kaldet ideelle anparter), vil et salg normalt omfatte en nærmere angivet procentdel af ejendommen (ideel anpart) med brugsret til nogle arealer i ejendommen, der nærmere er specificeret i en mellem parterne oprettet samejekontrakt. Heri er desuden angivet nogle regler omkring drift af ejendommen, forkøbsret, sikkerhedsstillelser m.v. Det er en ejerform, der tog fart op gennem 1980'erne og der er mange af disse villalejligheder på markedet i dag. Konstruktionen kan som udgangspunkt kun anvendes ved 2-familiesejendomme.

Du kan også søge ejendommen opdelt i ejerlejligheder, da der er tale om et 2-familiehus. Der stilles en række betingelser omkring lejlighedens og rummenes størrelse, adgangsforhold samt energimæssige forhold, om hvilket du kan se mere i Ejerlejlighedsloven. Kontant eventuelt en landinspektør.

Du bør i begge tilfælde søge juridisk rådgivning. Dels til at beslutte hvilken en af mulighederne, der er den mest optimale for dig dels med henblik på tilrettelæggelsen af opdeling salg m.v.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål