Opdeling af lejlighed

Spørgsmål

12.08.2014


Hej,

Min bror og jeg ejer sammen et to-famile-hus, hvor han bebor den ene lejlighed og jeg den anden. Vi har tilladelse til at opdele denne i ejerlejligheder - men hvorledes kan dette gøres således, at et efterfølgende salg fortsat vil falde ind under parcelhusreglen? Planen er, at vi efterfølgende står med hver vores ejerlejlighed.

Skal ejendommen evt. deles op i ideele anparter inden eller?

Ser frem til at høre fra jer.

Svar


Kære spørger,

Den omstændighed, at I hver især bebor en lejlighed, medfører, at et senere salg automatisk vil falde ind under parcelhusreglen. I skal således ikke foretage noget særligt for at opnå dette.

I stedet for ejerlejlighedsopdeling bør I overveje i stedet at opdele huset i ideelle anparter. Praktisk talt er der ingen forskel, om det er det ene eller det andet. Fordelen ved at vælge ideelle anparter er, at I sparer udgiften til en landinspektør (som skal foretage ejerlejlighedsopdelingen), hvilket er en ikke uvæsentlig udgift.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål