Kan vi gøre krav på udbredelse?

Spørgsmål

04.09.2014


Hej,

Min kæreste og jeg købte i 2012 et hus fra 1974, som havde fået en ekstra etage og dermed en helt ny tagkonstruktion i 2009. I sælgeroplysningsskemaet har sælger beskrevet, at alt tømrerarbejde i forbindelse med opførelsen var udført af fagfolk, hvilket en tømrer nu har sået kraftig tvivl omkring efter at have inspiceret taget og fundet flere konstruktionsfejl. Sælger har heller ikke kunnet forelægges noget bevis for hans påstand om, at det skulle være udført af fagfolk.

Vil vi kunne gøre krav på udbedrelse overfor sælger?

Svar


Kære spørger,

Jeg formoder, at jeres køb er omfattet af reglerne om sælgers mulighed for at fraskrive sig mangelansvaret (kræver tilstandsrapport samt ejerskifteforsikringstilbud), hvilket er det sædvanlige. Uagtet dette, kan sælger gøres ansvarlig for mangler, hvis han, navnlig, har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt.

Er tilfældet det, at sælger selv har udført det pågældende arbejde og dermed har afgivet urigtige oplysninger over for jer, vurderer jeg, at dette er svigagtig adfærd eller minimum grov uagtsom adfærd, hvorfor sælger således ikke er fri for ansvar.

I skal kunne dokumentere, at arbejdet ikke er udført af professionelle. Om dette er muligt, kan jeg på baggrund af sagens sparsomme oplysninger ikke vurdere. I vil dog være nået et godt stykke hen ad vejen, hvis sælger ikke kan redegøre for, hvem arbejdet er udført af.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål