Ophæver skriftligt ønske vores skriftlige bekræftelse?

Spørgsmål

23.09.2014


Hej,

Vi bød i går på et hus, der har været udbudt til salg i to dage, og vi har derfor ikke været i stand til at få advokatrådgivning i processen, da vi havde formodning om, at det kunne gå meget stærkt, og at der er tale om et drømmehus for os.
Vi fik et modbud som vi accepterede hvad angår prisen. Hvad angår overtagelse havde vi forstået på mægler, at sælger i hvert fald gerne ville have 3-4 måneder, hvilket vi synes lød udmærket. Sælgers modbud lød imidlertid på en overtagelse om 1½ måned, og vi ønskede at mægler forhørte sig om vi kunne få det skudt en måned, så overtagelse var efter 2½ måned. Det bad mægler os om at skrive på en mail, hvilket vi gjorde, men los i øvrigt forstå, at vi i givet fald ville acceptere deres vilkår fuldt ud. Mægler melder så tilbage nogle timer senere, at der er kommet nogle nye interessante bud, og at der vil blive lavet en licitation.
Jeg når at svare skriftligt med fuld accept af deres bud inden den angivne tidsfrist, men får at vide, at mit ønske om en ændret overtagelse har betydet, at sælger er frit stillet i forhold til at gå videre.
Mit spørgsmål er derfor: Bliver vores skriftlige bekræftelse på sælgers modbud inden den angive tidsfrist ophævet af vores skriftlige ønske om at ændre i overtagelsen? Vi har jo sådan set bare taget sælgers afvisning til efterretning og derefter bekræftet, at vi derfor ønsker at indgå aftale på købers betingelser.

Svar


Kære spørger,

Rent juridisk er jeres ønske om en anden overtagelsesdag at betragte som afslag på sælgers tilbud og fremsættelse af nyt tilbud til sælger. Sælger er derfor i sin gode ret til at gå videre med salg til anden side.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål