Brugsret til have areal

Spørgsmål

06.10.2014


Hej,

Jeg har et spørgsmål vedr. brugsretten til et haveareal.

Jeg bor i en mindre ejendom af 8 ejerlejligheder. Her har de 2 stue lejligheder en tinglyst brugsret til baghaven, lige med undtagelse af en gangsti langs med huset. Denne tinglysning er foretaget i 1980, som et tillæg til normalvedtægterne, og er ikke tidsbegrænset.

Mit spørgsmål er så, om der ikke er en tidsbegrænsning på 30 år på en sådan brugsret? Og at denne brugsret dermed er ophørt (i 2010)?
Kan der være andre dokumenter, som kan være gældende i det spørgsmål, såsom skødet på den enkelte lejlighed eller lignende?

På forhånd tak.

Svar


Kære spørger,

Du har ret i, at der ikke må stiftes brugsrettigheder over et areal tilhørende den samlede faste ejendom for mere end 30 år.
Såfremt man fortsat ønsker brugsretten til arealet efter de 30 år, må man indgå en ny aftale herom eller lade arealet udstykke til en selvstændig fast ejendom.

Det skal dog bemærkes, at de som har brugsretten kan vinde ret over arealet ved hævd, såfremt de har brugt arealet kontinuerligt i mere end 20 år.
På den måde opnår de ejendomsret over arealet.

Med venlig hilsen,
Jesper Graff
Dansk BOLIGadvokat, Ballerup

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål