Manglende varme i det ene kælderrum

Spørgsmål

28.10.2014


Hej,

Vi har købt et hus, hvor der i energirapporten er angivet, at der er isoleret og installeret varme i to kælderrum, men det har vist sig kun at være i det ene. Er det vores eget ansvar, at vi ikke har opdaget dette og gjort indsigelse?

Svar


Kære spørger,

Som udgangspunkt har I en berettiget forventning om, at man kan stole på indholdet af de tekniske rapporter, man modtager - i det konkrete tilfælde el-rapporten.

Den der har udarbejdet rapporten har naturligvis et ansvar for rigtigheden heraf.

Kun hvis det er helt åbenbart, at forhold beskrevet i rapporten er en fejl, som alle ville kunne se, kan det måske komme på tale, at man som privatperson ikke kan gøre et ansvar gældende overfor den, der har udfærdiget rapporten.

I her derfor ret til at lægge den information til grund , som I oprindeligt har fået om ejendommens isoleringsmæssige forhold.

Det skal vurderes, hvad det vil koste at bringe ejendommen op i den stand rapporten har nævnt og det krav bør afholdes af den el-tekniske byggesagkyndige, der har udarbejdet den fejlagtige rapport.

Kontakt en boligadvokat hvis det viser sig vanskeligt at gennemføre kravet. Der vil normalt være retshjælpsdækning for udgifterne hertil.

Med venlig hilsen,
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål