Mæglers honorar

Spørgsmål

30.10.2014


Hej,

Hvor mange procent må forskellen være på et salgsbuget og formidlingsaftale, og den pris mægler til sidst forlanger?

Vi har solgt et hus, hvor salgsbuget og formidlingsprisen var ca 87.000 kr. Huset blev solgt 175.000 under den anførte pris - og mægler skulle have 97.000 i stedet for de bugeterede 87.000.

Svar


Kære spørger,

Mæglers honorar skal svare til det mellem jer aftalte, og aftalen fremgår af formidlingsaftalen og salgsbudgettet eller eventuelt suppleret af en senere indgået tillægsaftale, hvis en sådan foreligger.

Hvis det beløb du nævner også omfatter andre udgifter, f.eks. mæglers udlæg til dokumentationsomkostninger, annoncering m.v., er udgangspunktet også, at disse omkostninger skal svare til det aftalte og det af mægleren oplyste. Der kan være tale om mindre forskelle mellem salgsbudget/formidlingsaftale og endelig afregning, når det gælder mæglers udlæg til omkostninger, men så vil der som regel i formidlingsaftalen være anført, at beløbet er anslået ligesom retningslinjerne for den endelige opgørelse, vil være angivet.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål