Fælles vedligeholdelsesudgifter

Spørgsmål

20.11.2014


Hej,

Jeg bor i ejerlejlighed i ejerlejlighedsforening i København. Min lejlighed er en taglejlighed.

Jeg har et sæt af 2 stk. Velux tagvinduer i et værelse, som ønskes udskiftet med en simpel fladtagkvist, i øvrigt uden noget indgreb i bærende konstruktioner. Dette er kommunen og foreningens bestyrelse positive overfor.

I forhold til fælles vedligeholdelsesudgifter, erstattes 2 almindelige Velux tagvinduer, nu med noget mere (en 2-fag tagkvist). Dvs. der er potentielt tale om noget mere vedligeholdelse for foreningen.

Hvad er kutyme i denne henseende? F.eks. fastholdes selve tagkvistens vinduer under fælles vedligeholdelsespligt og resten af selve kvisten skal vedligeholdes af jeg selv - altså ejeren af ejerlejligheden?
Er der nogen retningslinjer i disse tilfælde? Nogle regler? Noget lovgivning?
Hvis ikke, hvordan kan man så aftale f.eks. ovennævnte splitning af udgiften; tagkvistens vinduer kontra resten af tagkvisten?

Eller udgår tagkvisten helt af de fælles vedligeholdelsesudgifter?

På forhånd tak.

Svar


Kære spørger,

Efter min opfattelse vil det være således, at den indvendige vedligeholdelse påhviler dig som ejer og den udvendige påhviler ejerforeningen, idet kvisten vil være at betragte som en del af fællesarealet på lige fod med de øvrige tag og vindueskonstruktioner.
Det vil være muligt individuelt at aftale en anden fordeling hvis dette sker ved indføjelse i vedtægterne, idet der er tale om en afvigelse i forhold til det sædvanlige.

Jeg vil opfordre til at du søger rådgivning hos en advokat der har mulighed for at gennemgå jeres vedtægter og således vil kunne give et mere præcist svar.

Med venlig hilsen,
Jesper Andersen
Dansk BOLIGadvokat, Hadsund

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål