Olietank på nedlagt landbrug

Spørgsmål

23.04.2015


Jeg har købt en landbrugsejendom med 6 hektar jord. Der er en gammel stander med pumpe og en nedgravet tank, som er brugt til påfyldning af traktor og er ikke anvendt til opvarmning af stuehus. Den står ikke nævnt i købsaftalen og sælger oplyser, at den ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Kan jeg kræve den afblændet?

Svar


Kære spørger

Uden at kende til den konkrete situation og de informationer du har modtaget i forbindelse med dit køb, kan tanken være ulovlig og så er der meget der taler for, at sælger skal afholde omkostningerne ved at fjerne den.Imidlertid kan det have betydning hvilke oplysninger du har modtaget ved købet - enten mundtligt eller i forbindelse med de mange skriftlige oplysninger, der normalt gives i forbindelse med et ejendomskøb.

Jeg tænker her på, at du har set standeren og vidst ¿ eller burde vide ¿ at der var knyttet en tank til denne.

Der kan ligeledes være tale om en situation, hvor du har haft nogle oplysninger som burde gøre, at du undersøgte forpligtelserne vedr. tanken mere indgående ¿ altså kan blive pålagt en vis form for egen skyld.

Endelig kan formuleringen af købsaftalen være sådan, at sælger har fralagt sig ansvaret helt eller delvist for installationer på ejendommen.

Der er derfor nødvendigt, at se alle de informationer du har modtaget, før end et klart svar kan gives.

Du bør derfor kontakte en boligadvokat og forelægge denne problemstillingen.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål